Trafikk over passeringslinjer

Data for 2012 - juli

Vis heller: Samme måned i fjor | Måneden før | Måneden senere

IDPasseringslinjeSkipstypePeriodePasseringsretning<1000 GT1000-4999 GT5000-9999 GT10000-24999 GT25000-49999 GT50000-99999 GT>=100000 GTSum passeringer
5White Sea Inlet Oljetankere 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Oljetankere 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Kjemikalie-/produkttankere 2012-07 N 02010003
5White Sea Inlet Kjemikalie-/produkttankere 2012-07 S 02000002
5White Sea Inlet Gasstankere 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Gasstankere 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Bulkskip 2012-07 N 00010001
5White Sea Inlet Bulkskip 2012-07 S 00010001
5White Sea Inlet Stykkgodsskip 2012-07 N 1263400034
5White Sea Inlet Stykkgodsskip 2012-07 S 0191300023
5White Sea Inlet Konteinerskip 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Konteinerskip 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Ro Ro last 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Ro Ro last 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Kjøle-/fryseskip 2012-07 N 00010001
5White Sea Inlet Kjøle-/fryseskip 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Passasjer 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Passasjer 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Offshore supply skip 2012-07 N 00100001
5White Sea Inlet Offshore supply skip 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Andre offshore service skip 2012-07 N 00000000
5White Sea Inlet Andre offshore service skip 2012-07 S 00000000
5White Sea Inlet Andre aktiviteter 2012-07 N 852000015
5White Sea Inlet Andre aktiviteter 2012-07 S 11100003
5White Sea Inlet Fiskefartøy 2012-07 N 01000001
5White Sea Inlet Fiskefartøy 2012-07 S 00000000