Havbase::tjenester

Her er en kort oversikt over tjenestene som tilbys i forbindelse med Havbase.

Kart klient: Havbase

Adresse til norsk løsning: http://havbase.no

Adresse til arktisk løsning: http://havbase.no/havbase_arktis

Adresse til demo løsning: http://havbase.kystverket.no/havbase_mapdemo/Kart cache tjeneste: havbase_cache

GetCapabilities til tjenesten: http://havbase.kystverket.no/havbase_cache/?service=WMS&request=GetCapabilities

Dette er en WMS-C(WMS Tile Cache) som leverer pregenererte bilder i stedet for å generere bilde for så å levere dette.

Tjenesten tilbyr 15 tilesets/tema som er i EPSG:3575 - WGS 84 / North Pole LAEA Europe:
- overlay_aistails_with_size_3575(Alle skipstyper)
- overlay_aistails_with_type1_and_size_3575(Oljetankere)
- overlay_aistails_with_type2_and_size_3575(Kjemikalie-/produkttankere)
- overlay_aistails_with_type3_and_size_3575(Gasstankere)
- overlay_aistails_with_type4_and_size_3575(Bulkskip)
- overlay_aistails_with_type5_and_size_3575(Stykkgodsskip)
- overlay_aistails_with_type6_and_size_3575(Konteinerskip)
- overlay_aistails_with_type7_and_size_3575(Ro Ro last)
- overlay_aistails_with_type8_and_size_3575(Kjøle-/fryseskip)
- overlay_aistails_with_type9_and_size_3575(Passasjer)
- overlay_aistails_with_type10_and_size_3575(Offshore supply skip)
- overlay_aistails_with_type11_and_size_3575(Andre offshore service skip)
- overlay_aistails_with_type12_and_size_3575(Andre aktiviteter)
- overlay_aistails_with_type13_and_size_3575(Fiskefartøy)
- ice_coverage_3575(Is utbredning)

Tjenesten tilbyr 14 tilesets/tema som er i EPSG:32633:
- overlay_aistails_with_size_32633(Alle skipstyper)
- overlay_aistails_with_type1_and_size_32633(Oljetankere)
- overlay_aistails_with_type2_and_size_32633(Kjemikalie-/produkttankere)
- overlay_aistails_with_type3_and_size_32633(Gasstankere)
- overlay_aistails_with_type4_and_size_32633(Bulkskip)
- overlay_aistails_with_type5_and_size_32633(Stykkgodsskip)
- overlay_aistails_with_type6_and_size_32633(Konteinerskip)
- overlay_aistails_with_type7_and_size_32633(Ro Ro last)
- overlay_aistails_with_type8_and_size_32633(Kjøle-/fryseskip)
- overlay_aistails_with_type9_and_size_32633(Passasjer)
- overlay_aistails_with_type10_and_size_32633(Offshore supply skip)
- overlay_aistails_with_type11_and_size_32633(Andre offshore service skip)
- overlay_aistails_with_type12_and_size_32633(Andre aktiviteter)
- overlay_aistails_with_type13_and_size_32633(Fiskefartøy)

Alle tilesets/tema benytter WMS dimension for å styre time(månedsperiode) og skipsstørrelse(ice_coverage_3575(Is utbredning) har kun time).

- <Dimension name="vesselsizegroup" default="1">0,1,2,3,4,5,6,7</Dimension>   - 0: Alle størrelser
  - 1: < 1000 GT
  - 2: 1000 - 4999 GT
  - 3: 5000 - 9999 GT
  - 4: 10000 - 24999 GT
  - 5: 25000 - 49999 GT
  - 6: 50000 - 99999 GT
  - 7: >= 100000 GT
- <Dimension name="time" default="2012-01">2012-00,2012-01,2012-02,2012-03,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,2012-10,2012-11,2012-12,2013-00,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04,2013-05,2013-06,2013-07,2013-08,2013-09,2013-10,2013-11,2013-12,2014-00,2014-01,2014-02,2014-03,2014-04,2014-05,2014-06,2014-07,2014-08,2014-09,2014-10,2014-11,2014-12,2015-00,2015-01,2015-02,2015-03,2015-04,2015-05,2015-06,2015-07,2015-08,2015-09,2015-10,2015-11,2015-12,2016-01,2016-02,2016-03,2016-04</Dimension>   - Periodene er måned eller hele år. Nye månedsperioder legges til etterhvert.Rapporter: havbase_report

Adresse til tjenesten: http://havbase.kystverket.no/havbase_report/

Her tilbys det ferdige html rapporter som kan filtreres med url-parametere. I tillegg kan datagrunnlaget for rapportene returneres som JSON slik at man enkelt kan bygge egne grensesnitt for å presentere data.Web tjenester: havbase_ws

Adresse til tjenesten: http://havbase.kystverket.no/havbase_ws/

Eksempel på respons fra WS: http://havbase.kystverket.no/havbase_ws/ws_test.html

Adresse til JSONP versjon av tjenesten: http://havbase.kystverket.no/havbase_ws/jsonp/

Eksempel på forespørsel til JSONP tjeneste: http://havbase.kystverket.no/havbase_ws/jsonp/driftsutslipp_ws.asmx/getNorwegianShiptypes?_dc=1383825104892&format=json&jsoncallback=Ext.data.JsonP.callback1
JSONP tjenesten krever følgende parametere i kallet:
- format=json
- jsoncallback=|navn på callback funksjon|

Dette er en rekke SOAP web tjenester som tilbyr data som kan benyttes til å bygge egne grensesnitt for uthenting av data fra rapporter(havbase_report). Tjenestene returnerer lister med for eksempel skipstyper og havområder slik at man kan benytte disse for å sette søkekriterier til rapporter.