EEZ -> Norwegian Exclusive Economic Zone

Utseilt distanse

Data for 2013 - september

Valgte område: EEZ -> Norwegian Exclusive Economic Zone

SkipstypePeriode<1000 GT1000-4999 GT5000-9999 GT10000-24999 GT25000-49999 GT50000-99999 GT>=100000 GTTotal distanse
Oljetankere2013-095 3729 0101 0058 4726 35711 187041 404
Kjemikalie-/produkttankere2013-094 73937 7814 78730 1794 6480082 134
Gasstankere2013-0905 19801 49840007 88014 976
Bulkskip2013-094418 53212 58734 24951 72414 3640131 499
Stykkgodsskip2013-0959 043292 56313 5837 47043900373 097
Konteinerskip2013-09008 35700008 357
Ro Ro last2013-091 3887 1181 797000010 303
Kjøle-/fryseskip2013-09035 7366 808000042 544
Passasjer2013-09194 333109 67023 71658 2589617331 174388 844
Offshore supply skip2013-093 01566 70021 717000091 431
Andre offshore service skip2013-0910 5334 0544 7058 474333263028 361
Andre aktiviteter2013-09113 27565 54216 3983 22743700198 880
Fiskefartøy2013-09167 614142 0493 3680000313 031