20 grader grid -> 0-20 East

Utseilt distanse

Data for 2013 - september

Valgte område: 20 grader grid -> 0-20 East

SkipstypePeriode<1000 GT1000-4999 GT5000-9999 GT10000-24999 GT25000-49999 GT50000-99999 GT>=100000 GTTotal distanse
Oljetankere2013-094 4548 5071 6086 0624 3269 183034 140
Kjemikalie-/produkttankere2013-094 73237 2374 80223 7533 5990074 123
Gasstankere2013-0905 16501 29140006 38413 240
Bulkskip2013-093714 39011 67227 54644 16912 1380109 952
Stykkgodsskip2013-0954 217266 96712 6976 46643000340 778
Konteinerskip2013-09008 50900008 509
Ro Ro last2013-091 1846 3681 79400009 346
Kjøle-/fryseskip2013-09032 5775 693000038 270